"Fianakaviana mahay mifanohana, fototry ny fiaraha-monina mirindra"


Avis de recrutement d'un consultant en charge de l'appui technique au groupe thématique de protection sociale

 
Voir les Termes de référence :
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4


Vaovao Mahakasika ny fandaharana TAKI « Toa anao koa izy », ao amin’ny RNM isaky ny z omahariva amin’ny 4 ora sy 30 mn

1.Jery todika: Fanomanana ny fankalazana ny 08 martsa: andron’ny vehivavy
Ny 03 febroary 2017 dia tonga nivahiny teto amin’ny fandaharana TAKI Ramatoa Rova RABETALIANA, Tale Misahana ny Fiarovana ny Zon’ny Vehivavy eto anivon’ny Ministeran’ny Mponina.Nazavaina tamin’izany fa ankoatran’ny fankalazana ny andron’ny  8 martsa dia misy ihany koa ny fifaninanana tetikasa izay andraisan’ireo fikambanam-behivavy izay  mijoro ara-panjakana manerana ny Faritra 22. Voir toutes les photos   Continuer la lectureStructures

- Village communautaire
- Foyers sociaux
- Centre de Promotion Socio-économique(CPSE)
- Centre de rencontre et de loisir des Personnes Âgées
- Centre d’écoute et des Conseils Juridiques (CECJ) et Clinique Juridique
- Centre de Réinsertion Social et Professionnel
- Réseaux de Protection de l’Enfance

Archives