"Fianakaviana mahay mifanohana, fototry ny fiaraha-monina mirindra"


Antananarivo – Lundi 17 Octobre 2016 – Commémoration de la Journée à Madagascar

Sous le haut patronage de Mme Onitiana REALY Ministre de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme
Le Mouvement ATD Quart Monde Madagascar et La Commune Urbaine d’Antananarivo, vous invitent à honorer de votre présence
la commémoration de la Journée Internationale pour l’Elimination de la Pauvreté

le lundi 17 octobre 2016
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville
« De l’humiliation et l’exclusion à la participation :
Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes »

invitation_17-10-2016_2

Continuer la lecture


1 2 3

Voir toutes les photos

Nitohy tany Bezaha (Betioky, Atsimo Andrefana) ny fametrahana ny tetik’asa Vatsin’Ankohonana, vola fanampiana mivantana ireo fianakaviana tena sahirana. Tonga nanome voninahitra ny fotoana Andriamatoa Praiminisitra Olivier Solonandrasana Mahafaly sy Ramatoa Onitiana Realy, Minisitry ny Mponina, ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana ny Vehivavy, notronon’ny olom-boafidy any an-toerana sy solotenan’ny mpiara-miombon’antoka. Fianakaviana 2000 no misitraka ny Vatsin’Ankohonana any Bezaha manomboka izao.Fond d’Intervention pour le Développement

Recrutement d’un consultant individuel pour assistance technique en évaluation, en suivi et en système de gestion d’information

TDR relatifs au recrutement d’un consultant individuel pour assistance technique du responsable du volet suivi

TDR relatifs au recrutement d’un consultant individuel pour assistance technique en système de gestion d’information

TDR relatifs au recrutement d’un consultant individuel pour assistance technique en évaluation


1 23

Voir toutes les photos

Nahafinaritra ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Zokiolona (JIPA 2016) notanterahana tany Marovoay ny 1 Oktobra lasa teo. Manomboka izao dia mahazo fizaham-pahasalama (consultation médicale) maimai-poana indray mandeha isak’herinandro ao amin’ny Trano fifaneraserana sy fialam-boly (CRLPA) natokana ho azy ireo ny zokiolona ao Marovoay sy ny manodidina noho ny fiaraha-miasan’ny Minisiteran’ny Mponina sy ny CMAPA (Club des Médecins Amis des personnes âgées) vao natsangana any an-toerana. Ny fanafody nampiasaina tamin’ny fizaham-pahasalamana voalohany (30/9) dia nomen’ny Minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Continuer la lecture

Structures

- Village communautaire
- Foyers sociaux
- Centre de Promotion Socio-économique(CPSE)
- Centre de rencontre et de loisir des Personnes Âgées
- Centre d’écoute et des Conseils Juridiques (CECJ) et Clinique Juridique
- Centre de Réinsertion Social et Professionnel
- Réseaux de Protection de l’Enfance

Archives