"Fianakaviana mahay mifanohana, fototry ny fiaraha-monina mirindra"