"Fianakaviana mahay mifanohana, fototry ny fiaraha-monina mirindra"
                                                                                                                                                                                                                        26 Septembre 2018: Visite du représentant résident de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Madagascar, Monsieur Patrice Talla Takoukam, représentant de la FAO à Madagascar, aux Comores, à Maurice et aux Seychelles au Ministre de la Population,de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme,Madame Irmah NAHARIMAMY.

RAHA MISY LOZA (tany na trano mihotsaka, rano miakatra sns…)
Numéro vert du Ministère de la Population

913

Archives
Contact

Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme

dsi@population.gov.mg

communication@
population.gov.mg

21, rue RAZANAKOMBANA - Ambohijatovo - Antananarivo 101