"Fianakaviana mahay mifanohana, fototry ny fiaraha-monina mirindra"
Archives
Contact

Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme

dsi@population.gov.mg

communication@
population.gov.mg

41, rue RAZANAKOMBANA - Ambohijatovo - Antananarivo 101