"Fianakaviana mahay mifanohana, fototry ny fiaraha-monina mirindra"

01 Oktobra 2018 : "Andro Iraisam-Pirenena ho an'ny Zokiolona" na "Journée Internationale des Personnes Agées"
Nentina nankalazana izany dia nisy ny fizarana vatsy hoan'ireo zokiolona eran'ny Boriboritany rehetra teto an-drenivohitra notontosain'ny Ministeran'ny Mponina notarihin'ny Ministra Irmah NAHARIMAMY.
Ny Distrikan'Atsimondrano eo amin'ny tokontanin'ny kaominina Bemasoandro Itaosy kosa no mandray ny ivon'ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena hoan'ny Zokiolona eto Madagasikara amin'ity taona 2018 ity.
Tamin’izany dia nisy fikarakarana tranoheva nentin'ireo zokiolona nisitraka fitsirihina sy fitsaboana mamaimpoana notontosain'ny Ministeran'ny Fahasalamana ary ihany koa fampisehoana ny vokatra avy amin'ireo fikambanana zokiolona vitsivitsy avy amin'ny Distrikan'Atsimondrano sy ny manodidina.
"Miara-mientana isika hoan'ny zon'ny zokiolona"

RAHA MISY LOZA (tany na trano mihotsaka, rano miakatra sns…)
Numéro vert du Ministère de la Population

913

Archives
Contact

Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme

dsi@population.gov.mg

communication@
population.gov.mg

21, rue RAZANAKOMBANA - Ambohijatovo - Antananarivo 101